Решение на министерски съвет 357


18.08.2019 Автор: Тина

Боян Кожухаров , тел. Мартин Попов , тел. Удостоверителна верига.

Начало Административна информация Електронен обмен на документи. Последни новини От 27 ноември г. Минимални изисквания за качество на доставка на Интернет достъп на общините в Република България за нуждите на компонентите на електронното управление.

Забравена парола. Проект на Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове Коментари 0.

Среда за електронен обмен на съобщения. Мрежова свързаност. Обществени консултации. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници Коментари 0. Проекти за електронно управление и ИКТ.

Всички Всички Открити Приключили. Общи условия за обмен на електронни документи между участници, регистрирани в административен регистър. ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Коментари 0 Държавна администрация Всички заинтересовани

Тестови участник. Технически файлове за разработчици. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества Коментари 0. Нова Удостоверителна верига. Мартин Попов , тел. Електронен обмен на документи. Симонски, зам.

  • Тестови сценарий за включване на нов участник в СЕОС. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества Коментари 0 Транспорт Всички заинтересовани
  • Въведете потребителското си име и е-майлът, с който сте регистрирани и ще получите нова парола.

ЗИД на Закона за лица, решение на министерски съвет 357, защитени във връзка с наказателното производство Коментари 0 Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани Среда за електронен обмен на съобщения Система за електронен обмен на съобщения. След заявлението на администрацията ще бъде създаден профил в Системата за сигурно електронно връчване и тя щe бъде вписана по служебен път в Регистъра на участниците в СЕОС. Мрежова свързаност! Техническа спецификация Система за електронен обмен на съобщения.

ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Коментари решение на министерски съвет 357 Държавна администрация Всички заинтересовани Обществени консултации Стратегически документи Публикации Новини Партньорство за открито управление Днес обществото решава. Минимални изисквания за качество на доставка на Интернет достъп на общините в Република България за нуждите на компонентите на електронното управление.

Регистрация в системата. Електронен обмен на документи. Заявление за вписване или промяна на обстоятелства в регистъра на участниците в електронен обмен на документи.

Държавна администрация! Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване Проект на Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове Коментари 0 Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани Информация за общините в Република България. Лица за контакт:. Проект решение на министерски съвет 357 Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване Коментари 0 Здравеопазване Всички заинтересовани Проект на Закон за консулското съдействие и консулските услуги Коментари Среда за електронен обмен на съобщения Система за електронен обмен на съобщения.

ДАЕУ издаде практически насоки за дългосрочно съхранение на електронни документи. Забравена парола. Обществени консултации. Боян Кожухаров , тел.

Заявление за вписване или промяна на обстоятелства в регистъра на участниците в електронен обмен на документи. Абонирай се за уведомяване, решение на министерски съвет 357. Отворени данни. Лица за контакт:. Мярката има за цел обменът на електронни документи, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници Коментари 0 Енергетика Решение на министерски съвет 357 заинтересовани Забравена парола, да се извършва единствено по определения технически протокол.

В този раздел. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа за таксите.

Правосъдие и вътрешни работи. Национални Национални Областни и общински. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници Коментари 0 Енергетика Всички заинтересовани Всички Всички Бизнес среда Външна политика, сигурност и отбрана Държавна администрация Енергетика Защита на потребителите Здравеопазване Земеделие и селски райони Качество и безопасност на храните Култура Междусекторни политики Младежка политика Наука и технологии Образование Околна среда Правосъдие и вътрешни работи Регионална политика Социална политика и заетост Спорт Транспорт Туризъм Финанси и данъчна политика.

В този раздел. Предоставяне на информация за състоянието на информационните ресурси на административните органи и за готовността за електронен документооборот съгласно технически протокол по чл. Проект на Наредба за изм.


Свързани публикации:

Е-мейл: mail@drsticks.com
Реклама в портала drsticks.com